Podtrzymujemy plany akwizycyjne na terenie Ameryki Północnej. Jesteśmy zorientowani na inwestycje w tzw. hard rock mining (górnictwo skał twardych), który jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii – mówi w wywiadzie dla ISBnews.TV Mirosław Bendzera, prezes Famuru.

Co dalej z aktywami Kopexu? 

– Od połowy 2017 roku, kiedy przejęliśmy aktywa Kopexu, po przeprowadzeniu projektu integracyjnego i zdefiniowaniu wszystkich elementów, które stanowią cześć głównego zakresu działalności operacyjnej zdefiniowaliśmy wszystkie aktywa, które nie stanowią dla nas potencjału rozwojowego. To są głównie nieruchomości Famuru oraz przejęte wraz ze strukturą Kopexu. To także aktywa zagraniczne, zdefiniowane jako te, które nie będą stanowiły dla nas wsparcia rozwojowego. Mam na myśli spółki serbskie, które historycznie wchodziły w skład aktywów Kopexu. One również będą podlegały procesowi dezinwestycyjnemu – wyjaśnił prezes.

Od czerwca 2017 roku spółce udało się uwolnić około 20 mln zł z dezinwestycji niektórych aktywów. – W trakcie mamy około 5-10 mln zł z kolejnych projektów dezinwestycyjnych. Natomiast patrząc na globalną skalę tego co jeszcze w perspektywie kolejnych lat mogłoby podlegać dezinwestycji to około 70-80 mln zł. Oczywiście wszystko jest uzależnione od sytuacji na rynku nieruchomości i tego jak będą kształtowały się ceny aktywów przemysłowych – dodał.

Na jakim etapie są rozmowy dotyczące sprzedaży kopalni w Przeciszowie?

– To jest projekt, który przejęliśmy z aktywami Kopexu. Od początku deklarowaliśmy, że naszą główną specjalizacją jest technologia eksploatacji złóż, czyli technologie wydobywcze maszynowe. Nie zamierzamy budować kolejnej nogi biznesowej, która byłaby związana z samym procesem wydobycia. Przez dwa lata próbowaliśmy znaleźć potencjalnego inwestora na aktywa tej kopalni. Do tej pory to się nie udało i obecnie projekt jest zawieszony – wyjaśnił.

Plany akwizycyjne Famuru 

– Jesteśmy zorientowani na inwestycje w tzw. hard rock mining (górnictwo skał twardych), który jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii.  Chcemy to zrealizować w ciągu najbliższych 5 lat. Szukamy potencjalnych targetów inwestycyjnych, które mogłyby nam pomóc wejść efektywnie w ten obszar biznesu. Głównie skupiamy się na poszukiwaniu podmiotów, które byłyby odpowiednio sprofilowane na terenie Ameryki Północnej. Mam tu na myśli USA i Kanadę. Bylibyśmy w stanie dość szybko wykorzystać potencjał takiej spółki. Ale też jesteśmy otwarci na rożne modele wejścia w ten sektor – podkreślił.

Mirosław Bendzera uważa, że najprościej byłoby przeprowadzić tradycyjny model akwizycyjny, ale nie wyklucza  współpracy w projektach join venture.

Ameryka Północna to wciąż dla wydobycia podziemnego bardzo interesująca destynacja. – Mając swoją spółkę na tym rynku zdecydowanie łatwiej będzie nam rozszerzyć aktywność w głównym obszarze biznesowym związanym z dostarczaniem technologii do wydobycia skał miękkich – podsumował prezes Famuru.