4fun Media celuje w zwiększenie poziomu oglądalności do docelowo 0,6% oraz dywersyfikację generowanych przychodów, poinformował CEO grupy Rafał Baran.

„Po objęciu zarządu grupą pierwsze diagnozy wskazywały na konieczność odświeżenia 4Fun TV i dwóch pozostałych kanałów. Mamy dobrą dystrybucję, ale niewystarczająca rozpoznawalność. Chcemy zwiększać wartość naszej głównej marki, dlatego 4Fun został ‚brandem parasolowym’ dla wszystkich kanałów, co dało nam uspójnienie komunikacji, efekt marketingowy dla mniejszych stacji i premię nowości. Z punktu widzenia inwestorów widać, że mamy rodzinę marek, która pracuje na wspólny cel. Obecnie oglądalność głównej stacji w grupie 16-49 lat rośnie od maja i sięgnęła 0,37%. Chcemy wzrosnąć do poziomu oglądalności 0,6% dla całej grupy, szczególnie poprzez wzrost dwóch pozostałych naszych kanałów, po co najmniej 6 miesiącach od rebrandingu” – powiedział Baran w rozmowie z ISBnews.tv.