Daleki byłbym od stwierdzenia, że wyniki badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych zwiastują kryzys gospodarczy w naszym kraju. Z drugiej jednak strony, trudno się dziwić, że liczba pesymistów zaczyna doganiać liczbę optymistów.
Z jednej strony tempo wzrostu gospodarczego spada, nasi główni partnerzy handlowi z UE złapali zadyszkę, a do tego coraz trudniej o pracowników. Z drugiej, przedsiębiorcy czekają na uproszczenie reguł prowadzenia biznesu i poważniejszy zastrzyk funduszy unijnych, ale jak widać po wynikach badania, ich cierpliwość powoli się wyczerpuje – mówi partner zarządzający Grant Thornton Tomasz Wróblewski.