Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest zadowolone z wyników osiągniętych w 2016 r. i ma nadzieję na wypracowanie podobnych rezultatów w 2017 r.
Na wyniki, oprócz warunków pogodowych w zimie, wpłyną także zmiany regulacyjne oraz niekorzystne dla spółki tendencje na rynku ropy i gazu.