Grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) „dobrze weszła” w 2015 rok i podejmuje działania, które mają doprowadzić do istotnej poprawy pozycji i perspektyw prowadzonych przez nią rynków już w ciągu roku, uważa prezes Paweł Tamborski.

Według niego Giełdę charakteryzuje dyscyplina kosztowa, stara się nie wydawać pochopnie środków, zwłaszcza, że czekają ją inwestycje rozwojowe. Ostatnie oferty na rynku IPO pokazują, że Warszawa wciąż jest atrakcyjna dla inwestorów.

„Sporo wyzwań przed nami, ale na pewno to nie nasze ostatnie słowo” – zapewnił

Tamborski zwrócił również uwagę na inicjatywy „zewnętrzne” podejmowane przez GPW, szczególnie na poziomie inicjatyw legislacyjnych w celu umocnienia centralnej pozycji rynku finansowego w gospodarce. Chce także budować masę i rzeźbę NewConnect.