17 sierpnia Polskie Banki Żywności, również za pośrednictwem organizacji lokalnych non profit, rozpoczęły przekazywanie produktów spożywczych osobom oczekującym takiego właśnie wsparcia.

Europejski  Fundusz  Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) utworzono 11 .03. 2014 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej na okres od stycznia 2014 do 31.12.2020 roku.

„Jego budżet to prawie 3 mld 400 mln euro” – wyjaśnia Elżbieta Sztabler, kierowniczka Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Federacji Polskich Banków Żywności.

Alokacja Funduszu dla Polski wynosi około 473 mln euro. Poziom finansowania działań ze środków Unii jest na poziomie 85 proc., pozostałe 15 proc. to środki  z krajowego budżetu. Znaleźliśmy się wśród krajów, które otrzymały największe dofinansowanie. Zajmujemy czwarte miejsce po trzech krajach zachodnioeuropejskich, którymi są : Włochy, Hiszpania i Francja. W 2016 roku Polska ma do wykorzystania ponad 370 mln złotych.