Choć Polacy twierdzą, że finanse są drugą co do ważności – po rodzinie i przyjaciołach – sferą życia, to ilość czasu jaką poświęcamy na analizę naszego domowego budżetu jest znikoma. Nie za bardzo radzimy sobie też z odróżnieniem tego, co jest oszczędzaniem, a co inwestycją.

ING Bank Śląski chce przekonać swoich klientów, których znakomita większość ma oszczędności, do inwestowania i pomnażania majątku. Bank udostępnił w ramach serwisu Moje ING narzędzie – Trenera Finansowego – które ma edukować i wspierać klientów w zarządzaniu finansami, również w horyzoncie długoterminowym.