Porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa pokazuje, że Poczta Polska została dostrzeżona jako potencjalnie istotny partner państwa w dziele procesu cyfryzacji Polski. Usługi cyfrowe stają się naturalnym elementem usług oferowanych przez różne poczty europejskie, a więc również przez Pocztę Polską, która chce się stać narodowym operatorem cyfrowym.

Teraz jest moment, w którym nie tylko Poczta, ale wszyscy operatorzy pocztowi na świecie przestają zarabiać na obsłudze listów tradycyjnych. Już wkrótce zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi będą chcieli wysyłać korespondencję tylko elektronicznie. Na ten moment Poczta Polska jest przygotowana już w tej chwili.