Obecnie 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka pracy, jak wynika w raportu sporządzonego na zlecenie Coca-Cola. Firma traktuje to badanie jako punkt wyjścia do dyskusji na forum publicznym o tym, co możemy zrobić, aby obecną sytuację zmienić i wspólnie pomóc kobietom m.in. w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych – powiedziała dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Coca-Cola Poland Services Anna Solarek.

Raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce” jest częścią ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA”, realizowanego przez fundację Sukces Pisany Szminką, którego partnerem jest Coca-Cola. Działanie stanowi element globalnej strategii firmy Coca-Cola „5by20”, która zakłada aktywizację 5 mln kobiet na całym świecie do 2020 roku.