Stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym poziomie dłuższy czas, a ich ewentualna zmiana może nastąpić dopiero po pogorszeniu sytuacji globalnej, szczególnie w Chinach. Deflacja w naszym kraju zacznie zanikać najwcześniej pod koniec roku, cel inflacyjny NBP – 1,5% – osiągniemy w perspektywie kilku lat, uważa główny ekonomista w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz.