Monopol Poczty Polskiej, mimo zmiany prawa pocztowego, trwa nadal. Niemniej konkurencja sprawiła, że Poczta Polska musiała zacząć działać inaczej, widać ozdrowieńcze efekty. Dba o wizerunek, dodaje usługi, stara się uzyskiwać przewagę technologiczną, zwiększa dostępność czasową i przestrzenną usług, uważa Sadowski.

Prezydent Centrum im. Adama Smitha odwołał się do przykładu rynku telekomunikacyjnego, widząc w studium tego przypadku wzór do naśladowania.

Jego zdaniem monopol w telekomie niszczył rynek, rząd interweniował i nastąpiła poprawa, np. w dostępie do internetu. Tamten rynek wydał się niektórym nie do uwolnienia, a udało się. Także w usługach pocztowych należy doprowadzić do całkowitego uwolnienia i pełnego wolnego wyboru.