Priorytetami rządu powinna być reforma podatkowa, obniżenie kosztów pracy, zwłaszcza etatowej. Kolejnym krokiem powinno być usprawnienie i przyspieszenie działalności sądów, uważa prezydent Centrum in. Adama Smitha, Andrzej Sadowski. Pozwoli to Polsce nawet na dwucyfrową dynamikę wzrostu.