Obecny układ rządzący ma pozytywne doświadczenia z poprzedniej kadencji w kwestii obniżania opodatkowania pracy. I właśnie takie działanie jest najlepszą metodą na poprawę sytuacji na rynku pracy, a nie ustawowe ustalanie minimalnych wynagrodzeń, uważa prezydent Centrum im. Adama Smitha, Andrzej Sadowski.