Poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest stosunkowo niski i dlatego trzeba zwiększyć potencjał innowacyjności Polski – tłumaczy Michał Rubaszek z Narodowego Banku Polskiego.

Dotychczasowe źródła szybkiego wzrostu gospodarczego Polski wyczerpują się. Szansą, by nadrabiać dystans, jaki dzieli nas od krajów wysoko rozwiniętych, jest wzrost innowacyjności polskich firm i konsekwentna prowadzenie rozważnej polityki makroekonomicznej przez polskie władze – to wniosek z opublikowanego po raz pierwszy raportu Instytutu Ekonomicznego NBP „Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy” .