Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje plan przejęcia szkół rolniczych od samorządów.

W końcu listopada 2015 roku resortowi podlegało bezpośrednio 45 placówek oświatowych na terenie całego kraju, z wyjątkiem województwa pomorskiego.

– Pierwsze działania dotyczą właśnie tego województwa, wyjaśnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Romanowski. Podpisane zostało porozumienie z powiatem tczewskim o przejęciu szkoły rolniczej w Swarożynie. Wejdzie ono w życie pierwszego stycznia 2017 roku. W podobnej perspektywie czasowej, na mocy porozumienia z powiatem zawierciańskim, przejęta zostanie szkoła rolnicza w Żarnowcu. Tym samym od stycznia przyszłego roku minister rolnictwa będzie nadzorował 47 szkół.