Akredytacja laboratoriów jest niezmiernie ważna dla gospodarki, firm, konsumentów, czy pacjentów. Nowelizacja normy akredytacyjnej, która do tej obowiązuje otwiera nowe możliwości poprzez wzrost świadomości laboratoriów o wadze wyników badań, jak przekazują swoim klientom czy to prywatnym, czy instytucjom państwowym, mówi w rozmowie z ISBnews.tv dyrektor Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ewa Bulska. Efektem będzie zwiększenie kompetencji laboratoriów i większą świadomość w społeczeństwie i na rynku gospodarczym znaczenia badań.

 

 

 

Po nowelizacji normy akredytacji laboratoriów polscy konsumenci otrzymają jeszcze bardziej wiarygodną informację np. o składzie kupowanych produktów, gdyż pojawi się porównanie wyników badań i ryzyka w odniesieniu do rynku, mówi w rozmowie z ISBnews.tv dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ewa Bulska.

 


Nagranie powstało podczas debaty eksperckiej zorganizowanej przez Polskie Centrum Akredytacji, Centrum im. Adama Smitha oraz ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy na temat znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025 i ogólnych kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.