Kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową mogą nieśc za soba zagrożenia zarówno dla klientów, jak i dla instytucji finansowych. Dlatego w razie wdrożenia tego tpu rozwiązań potrzebna jest skoordynowana praca regulatorów, nadzorców, a także banków, uważa prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz. Według niego, warto także rozważyć oferowanie kredytów stało/zmiennoprocentowych, tzn. takich, w których część kredytu zaciągana jest w jednym reżimie, a część – w drugim.