Absolwenci Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej to dziś nieformalni ambasadorzy Polski i polskiej gospodarki – mówi rektor SGH, prof. dr hab. Marek Rocki.
W ten weekend w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się Pierwszy Światowy Zjazd Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego. Zjazd jest światowy, bo absolwenci wydziału są rozsiani w bardzo wielu miejscach całego globu.

̶  Wydział HZ jest takim kultowym, tradycyjnym wydziałem naszej uczelni, do którego rekrutacja była bardzo wymagająca, w związku tym znajdowali się tam bardzo dobrzy kandydaci, a kończyli bardzo dobrzy absolwenci. Absolwenci, którzy dzięki dążeniu do sukcesu, znaleźli miejsca pracy właściwie na całym świecie – tłumaczy rektor SGH, prof. Marek Rocki.