Akredytacja jednostek oceniających zgodność i ich działania certyfikacyjne mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Szczególnego znaczenia nabierają one w kontekście obecnie prowadzonego, dużego programu inwestycyjnego na polskiej kolei, podkreśla naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności w Urzędzie Transportu Kolejowego Natalia Petryk.