Polacy posiadają obecnie majątek wartości 380 tys. zł, głównie zgromadzony w nieruchomościach. Do 2040 roku wartość ta zwiększy się dwukrotnie. Część tego wzrostu będzie wynikać z dziedziczenia – nie tylko nieruchomości, środków na kontach oszczędnościowych, jednostek TFI ale również firm, prowadzonych obecnie przez osoby, które po 1989 r. zdecydowały się na własny biznes – mówi Marcin Pawłowski odwołując się do raportu „Prognoza majątku – jak demografia zmieni aktywa Polaków” przygotowanego na zlecenie Banku Zachodniego WBK.

Sukcesja powinna stać się tematem przemyśleń dla właścicieli już teraz – powinni zadbać, aby znaleźć swoich następców – czy w młodszych członkach rodziny, czy w postaci osób, które tym majątkiem będą zarządzały.