Mimo, że firmy wciąż ostrożnie podchodzą do usług w chmurze obliczeniowej firma OVH oczekuje, że łączne inwestycje przedsiębiorstw w usługi cloud computing szybko przewyższą inwestycje w tradycyjne centra danych, ocenił dyrektor sprzedaży OVH Robert Paszkiewicz podczas OVH Cloud Tour.

Wskazuje, że firmy, zwłaszcza polskie, rzeczywiście wciąż rozważnie podejmują decyzje w kontekście chmury. Jednak szacunki IDC są bardzo obiecujące dla rozwiązań chmurowych. Firma badawcza szacuje, że 57% wydatków w 2017 roku zostało poniesionych na tradycyjne centra danych, natomiast pozostała część na chmurę publiczną. Tymczasem już w 2021 roku szacuje się, że będzie to tylko 45% wydatków, jeśli chodzi o infrastrukturę tradycyjnych data center. Natomiast 20% zainwestowane zostanie w chmurę prywatną, a 35% w chmurę publiczną.