Altus TFI jest zadowolony z wyników za 2016 r. pomimo trudnego roku na warszawskiej giełdzie. W bieżącym roku TFI oczekuje kontynuacji mocnych napływów do funduszy zamkniętych. Dobry początek roku na GPW pozwala patrzeć z umiarkowanym optymizmem na kolejne miesiące br.

Altus uważnie przygląda się możliwościom akwizycyjnym na polskim rynku. W rozmowie z ISBnews.tv prezes Piotr Osiecki powiedział, że szansy na przejęcia upatruje w projektach zmian i reformie systemu emerytalnego – w tym głównie planie przekształcenia funduszy emerytalnych w inwestycyjne. To może otworzyć ścieżkę do dalszej konsolidacji całego rynku TFI, w której Altus chce aktywnie uczestniczyć.