Wsparcie samorządów i pomoc władz m.in. w zmianach sposobu zatrudniania, budowie nowych żłobków, przedszkoli pomogłoby i jednocześnie przyspieszyło aktywację zawodową kobiet, mówi w rozmowie z ISBnews.tv Katarzyna Niemyjska, przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

ZPP był jednym ze współorganizatorów konferencji i współtwórców raportu dot. aktywności kobiet na rynku pracy. ZPP prowadzi Forum Rynku Pracy, którego jednym z głównych celów jest aktywacja zawodowa kobiet. Na forum omawiane są również problemy, jakie jawią się przed pracodawcami.

ZPP był jednym z organizatorów konferencji „Konstytucja dla biznesu” – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce.