Bank Zachodni WBK ocenia, że popyt na kredyty dla firm osiągnie ok. 15-proc. dynamikę, na konsumenckie ok. 10%, a na hipoteczne 7-8%. Optymizm przedsiębiorców i konsumentów wraz z powoli klarującą się sytuacją w Grecji pozwoli Polsce w 2016 r. osiągnąć ponad 4-proc. dynamikę PKB, , powiedział prezes banku, Mateusz Morawiecki