Brewe Leasing jest w swoim przełomowym momencie – rozpoczyna publiczną emisję obligacji, mówi w rozmowie z ISBnews.tv dyrektor generalny spółki Arkadiusz Mikłasz. Nie jest jednak totalnym nowicjuszem na rynku instrumentów dłużnych. Dotychczas firma przeprowadziła 8 emisji obligacji, w tym zamknęła i spłaciła całkowicie pięć emisji. Dzięki finansowaniu realizuje dynamiczny rozwój w atrakcyjnych niszach branży leasingowej.

Środki z nowej emisji będą wykorzystane na zwiększenie portfolio poprzez zakup przedmiotów, które będą przedmiotem nowych umów leasingowych.

Jednocześnie Mikłasz zaznacza, że spory sądowe o transakcję sprzedaży Bakal Center na rzecz Atlanta Poland dotyczą tylko jego i nie mają żadnego wpływu na Brewe Leasing.