Wykorzystanie systemu akredytacji jako systemu zorganizowanego na bazie jednolitych, ogólnie uznanych i stosowanych standardów staje się coraz powszechniejsze. System ten daje niezależną i obiektywną ocenę oraz gwarancję jakości i miarodajności wyników oceny zgodności, w różnych obszarach regulowanych przepisami prawa, mówi w rozmowie z ISBnews.tv wicedyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Tadeusz Matras.
Dotyczy to zarówno wprowadzania wyrobów na rynek, gdzie działające jednostki notyfikowane potwierdzające zgodność wyrobów muszą posiadać właściwą akredytację, aby uzyskać autoryzację, a następnie notyfikację, jak również innych istotnych obszarów – np. ochrony środowiska, ochrony i bezpieczeństwa zdrowia, czy też bezpieczeństwa ogólnego.
Również z punktu widzenia klientów docelowych ma to bardzo istotne znaczenie, gdyż mają oni gwarancję, że znak CE na produktach, przyznawany w procesie akredytacji, gwarantuje wiarygodność i jakość.