Założeniem programu 500+ nie jest zachęcanie kobiet do tego, by rezygnowały z pracy. Program stwarza rodzinom szersze możliwości wyboru w kwestiach zawodowych, wsparcia edukacji dzieci lub opieki nad nimi – powiedział wiceminister w MRPiPS Bartosz Marczuk, w rozmowie z ISBnews.tv.

Bierność zawodowa kobiet według ostatniego badania aktywności ekonomicznej ludności w III kwartale 2016 r. – zdaniem ministra – nie wykazuje ewidentnego związku z programem 500+.