W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) został dostrzeżony problem konieczności poprawy jakości i zakresu usług, jakie oferuje państwo rodzicom, chcącym łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi, powiedział wiceminister w MRPiPS Bartosz Marczuk, w rozmowie z ISBnews.tv.

Przypomniał, że w SOR jest zapisane, by co najmniej 30% dzieci pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia miało miejsca w punktach opieki. Obecnie realizacja tego celu wyniosła 10%. Dlatego też w tym roku resort pracy planuje wsparcie utworzenia 12 tys. dodatkowych miejsc w ramach programu Maluch +.