Nakłady inwestycyjne Grupy Kęty wyniosą niemal 1,25 mld zł w latach 2015-2025. Inwestycje są najbardziej potrzebne w segmencie wyrobów wyciskanych, pracującym już teraz na pełnych mocach.
Mimo ambitnych planów inwestycyjnych Grupa Kęty chce także wypłacać dywidendę. Ostateczne decyzje o jej wysokości będą zależały m.in. od ewentualnych wydatków akwizycyjnych.
Elementem strategii są także planowane zmiany w strukturze grupy kapitałowej, zbliżające ją do holdingu.