Prezydent podpisał ustawę powołującą Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

̶  To będzie drugi filar zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki, a pieniądze za odwołane imprezy turyści otrzymają szybciej niż dotychczas – tłumaczy Wojciech Majewski z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dzięki funduszowi starczy pieniędzy na roszczenia turystów

Nowy filar ma gwarantować dodatkowe pieniądze w sytuacji, gdy touroperator nie może zapewnić powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okażą się niewystarczające. Pieniądze z Funduszu wykorzystane mogą być także w momencie, kiedy środki z zabezpieczenia finansowego biura nie wystarczą na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów.

Pieniądze szybciej na naszym koncie

Ważne też, że teraz klienci, których imprezy turystyczne zostały odwołane, krócej będą czekać na zwrot poniesionych kosztów: zamiast- jak dotychczas- nawet 1,5 roku, po zmianach będzie to do maksymalnie 120 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę.