Urząd Komunikacji Elektronicznej na bieżąco śledzi wydarzenia na rynku usług pocztowych i widzi niedociagnięcia oraz wady obecnego prawa, zapewnia zastępca prezesa Karok Krzywicki. Według niego Urząd, wraz z uczestnikami rynku pracuje nad zmianami tego prawa, by zapewnić maksymalną liberalizację i konkurencyjnośc na rynku usług pocztowych.