Po bardzo dobrym ubiegłym roku, w którym Kruk wydał prawie 1,3 mld zł na inwestycje w zakup nowych portfeli wierzytelności na wszystkich 7 rynkach, prezes zapowiada co najmniej 1 mld zł inwestycji w 2017 r. Niesłabnąca podaż portfeli pozwala z optymizmem patrzeć na realizację tego planu. Kruk w tym roku będzie rozwijał się głównie w nowych krajach – we Włoszech, w Hiszpanii i Niemczech. Prezes nie wyklucza, że grupa rozwój organiczny wesprze akwizycjami podmiotów na tych rynkach.

Grupa wpisała też do strategii do roku 2019, że jej zysk będzie rósł o minimum 15% rok do roku w kolejnych latach. Jak podkreślił prezes Krupa kierunek, w którym podąża grupa Kruk, to 1 miejsce na świecie wśród firm z branży wierzytelności.