Zaangażowanie firm rodzinnych w spotkania w gronie takich podmiotów jest bardzo pozytywne i daje fajną perspektywę na przyszłość, jest bardzo uważa Jacek Kosiorek, właściciel firmy Komax. Wymiana doświadczeń jest korzystna dla wszystkich.