Głównym celem zmiany ustawy Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) jest ściąganie na teren całej Polski nowych inwestycji, ale nie tylko o charakterze ilościowym, ale głównie jakościowym, uważa wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Jego zdaniem głównym kryterium przy wydawaniu zezwoleń będzie innowacyjność i nowoczesność inwestycji, a czuwać nad tym będą m. in. zarządy isteniejących obecnie 14 stref.