W firmie rodzinnej nie ma tzw. rutyny korporacyjnej, trudno w niej o wypalenie zawodowe, uważa Piotr Olgierd Korycki, pełnomocnik zarządu Blachy Pruszyński ds. wdrożeń. Także w przypadku inwestycji budowlanych każda z nich jest inna, każda ma swoja specyfikę.