[/video.

Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) stają się spółką zarządzającą aktywami o początkowej wartości 6,5 mld zł, ulokowanymi w czterech Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych utworzonych na platformie TFI BGK. Do końca roku powstanie kolejny Fundusz dedykowany inwestycjom municypalnym, ale zarządzany już tylko przez TFI BGK.