Budowa wartości, siła finansowa i ludzie – te filary strategii PKN Orlen pozostają niezmienne. W największym obszarze działalności – downstream spółka skoncentruje się na zwiększaniu udziałów rynkowych poprzez wzbogacanie portfela – nowe produkty petrochemiczne, a także zupełne novum – sprzedaż energii elektrycznej.
Segment rafineryjny i petrochemiczny będą podlegały silnym wahaniom, dlatego Orlen będzie dążył do poprawy wskaźników efektywności w tych obszarach.
W segmencie detalicznym, który staje się coraz ważniejszy dla PKN Orlen, koncern chce rozwijać usługi finansowe, czy związane z e-commerce.

Plan inwestycyjny Orlenu to 5,4 mld zł średniorocznych wydatków inwestycyjnych, w tym ponad 3 mld zł na rozwój. Najwięcej PKN Orlen przeznaczy na downstream.