Mimo dobrych wyników polskiej gospodarki, zysk sektora bankowego w 2015 r. będzie niższy niż rok wcześniej.  Zwrot z kapitału wyniesie ok. 9% wobec 10% w 2014 r. W kolejnych latach tendencja spadkowa będzie się utrzymywać, uważa prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło.