PKO BP liczy na udany trzeci i czwarty kwartał 2016 rok, choć nie spodziewa się jednorazowych przychodów, jak choćby takich, jakie zanotował w drugim kwartale w związku z rozliczeniem transakcji sprzedaży udziałów w Visa Europe. W całym I półroczu grupa zarobiła 1,5 mld zł, ale ze względu na tę transakcję, nie zadziała prosta matematyka i nie oznacza to, że całoroczny zysk sięgnie 3 mld zł.

Rozwój organiczny, przejęcia i alianse strategiczne – dla grupy o aktywach wysokości 270 mld zł to trzy drogi wzrostu.  A jeśli akwizycje – to podmiotów co najmniej średniej wielkości.