Należy zreformować w Polsce finanse publiczne i Ministerstwo Finansów, likwidując jednocześnie wiele urzędów i powołać w ich miejsce jedną agencję dochodów państwa, uważa przewodniczący rady Centrum im. A. Smitha Robert Gwiazdowski.
Przy okazji zlikwidować należy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w obecnym kształcie.