Misją i najważniejszym zadaniem firm rodzinnych jest budowanie zaufania, wzajemne wspieranie się. Każdy pracuje bowiem na swoje nazwisko, powiedziała Urszula W. Erenmalm, podczas spotkania organizowanego przez Fundację „Firmy Rodzinne” w Gdańsku na temat inwestycji budowlanych.