KGHM Polska Miedź ocenia perspektywy na 2017 r. jako umiarkowanie optymistyczne. Wyniki na poziomie operacyjnym powinny być nie gorsze niż w 2016 r., dzięki nieco wyższych cenach surowców mogą przełożyć się na stabilność finansową przy podobnym jak w 2016 r. wolumenie produkcji i nieco mniejszej sprzedaży.
Grupa zakłada 2,09 mld zł inwestycji rzeczowych i 1,02 mld zł inwestycji kapitałowych w tym roku, w Polsce i za granicą.