Chilijska kopalnia Sierra Gorda pozostaje strategicznym projektem dla KGHM Polskiej Miedzi.
Grupa planuje pracować nad poprawą operacyjną w funkcjonowaniu kopalni, która pozwoli uzyskać dodatnie przepływy finansowe i uniknąć konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Druga faza projektu została zatrzymana, ponieważ założeniem było finansowanie jej z zysków z fazy pierwszej.