Dyskusja emerytalna niewątpliwie się teraz rozwija i na pewno tematem w przyszłości będzie rozwój dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Pojawiają się różne koncepcje, więc zasadne jest pytanie ile osób powinno oszczędzać na emeryturę – czy to ma być 20-30% społeczeństwa czy też 80%. Ciekawa kwestia jest także emerytura obywatelska, uważa prezes ING OFE, Grzegorz Chłopek