Globalizacja niesie ze sobą pewne ryzyka – może np. wpływać destabilizująco na gospodarki niektórych krajów. Dlatego warto przyjrzeć się zaleceniom MFW, który rekomenduje pewne działania w tej kwestii, np. wprowadzenie instrumentów ograniczających swobodny przepływ kapitału.

Jednak we współczesnym świecie jest faktem i trudno wyobrazić sobie współczesność bez tego zjawiska – gdyby zawiesić globalizację na rok, ewentualnie na pół roku to okazałoby się, że nie możemy bez tego żyć. Podobnie byłoby w przypadku zawieszenia istnienia UE.